Parent Meeting/Junta de Padres 11/8/2022

General Parent Meeting, Tuesday, November 8, English at 5:30 pm 

 
Meeting ID: 834 2084 5674
Passcode: 171924

Junta General de Padres, Martes, 8 de Noviembre en Espanol a las 6:30pm 

 
Meeting ID: 864 1783 6370
Passcode: 883847